نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

سال 1396
سال 1396
سال 1396
هجدهمین مسابقات ملی مهارت
هجدهمین مسابقات ملی مهارت
هجدهمین مسابقات ملی مهارت
ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال
ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال
ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال
حضور مهندس معيني در جمع فرهنگيان مدارس متوسطه خرمدره در هفته معلم
حضور مهندس معيني در جمع فرهنگيان مدارس متوسطه خرمدره در هفته معلم
حضور مهندس معيني در جمع فرهنگيان مدارس متوسطه خرمدره در هفته معلم
برگزاري جلسه پيشگيري از بيماريهاي غير واگير در هفته سلامت در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید...
برگزاري جلسه پيشگيري از بيماريهاي غير واگير در هفته سلامت در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید...
برگزاري جلسه پيشگيري از بيماريهاي غير واگير در هفته سلامت در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید...
همزمان با سراسر كشور ودر هفته معرفي مشاغل؛بازديد دانش آموزان از مركز آموزش فني و حرفه اي...
همزمان با سراسر كشور ودر هفته معرفي مشاغل؛بازديد دانش آموزان از مركز آموزش فني و حرفه اي...
همزمان با سراسر كشور ودر هفته معرفي مشاغل؛بازديد دانش آموزان از مركز آموزش فني و حرفه اي...
دی ان ان