نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

سال 1396

سال 1396

سال 1396
هجدهمین مسابقات ملی مهارت

هجدهمین مسابقات ملی مهارت

هجدهمین مسابقات ملی مهارت
ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال
برگزاري جلسه پيشگيري از بيماريهاي غير واگير در هفته سلامت جهت پرسنل مرکز شهید چمران

برگزاري جلسه پيشگيري از بيماريهاي غير واگير در هفته سلامت جهت پرسنل مرکز شهید چمران

برگزاري جلسه پيشگيري از بيماريهاي غير واگير در هفته سلامت جهت پرسنل مرکز شهید چمران
جلسه تعاملي و مشورتي با مسئول صنف كارگران ساختمان ابهر و خرم دره برگزار شد

جلسه تعاملي و مشورتي با مسئول صنف كارگران ساختمان ابهر و خرم دره برگزار شد

جلسه تعاملي و مشورتي با مسئول صنف كارگران ساختمان ابهر و خرم دره برگزار شد
دوره آموزشي كارگاه سلامت كسب و كار در مراكز اقامتي و باز تواني شهرستانهاي ابهر و خرمدره...

دوره آموزشي كارگاه سلامت كسب و كار در مراكز اقامتي و باز تواني شهرستانهاي ابهر و خرمدره...

دوره آموزشي كارگاه سلامت كسب و كار در مراكز اقامتي و باز تواني شهرستانهاي ابهر و خرمدره...
دی ان ان