نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

سال 1396

سال 1396

سال 1396
هجدهمین مسابقات ملی مهارت

هجدهمین مسابقات ملی مهارت

هجدهمین مسابقات ملی مهارت
ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال
بازديد دكتر عزيزي نماينده محترم مجلس از مرکز آموزش فنی وحرفه اي شهيد چمران

بازديد دكتر عزيزي نماينده محترم مجلس از مرکز آموزش فنی وحرفه اي شهيد چمران

بازديد دكتر عزيزي نماينده محترم مجلس از مرکز آموزش فنی وحرفه اي شهيد چمران
برگزاری دومين جلسه هماهنگي و پيگيري آموزش معتادان بهبود يافته باحضور كارشناسان محترم...

برگزاری دومين جلسه هماهنگي و پيگيري آموزش معتادان بهبود يافته باحضور كارشناسان محترم...

برگزاری دومين جلسه هماهنگي و پيگيري آموزش معتادان بهبود يافته باحضور كارشناسان محترم...
مهندس معيني رييس مركز آموزش فنی و حرفه اي شهيد چمران به همراه هیئت همراه از کارگاههای...

مهندس معيني رييس مركز آموزش فنی و حرفه اي شهيد چمران به همراه هیئت همراه از کارگاههای...

مهندس معيني رييس مركز آموزش فنی و حرفه اي شهيد چمران به همراه هیئت همراه از کارگاههای...
دی ان ان